Řezáčová Svatka

Týmy a ligy:

META Praha - 2023 - 2. liga

META Praha - 2022 - 2. liga

META Praha - 2020 - 2. liga

META Praha - 2019 - 2. liga

META Praha - 2018 - 2. liga

META Praha - 2017 - 2. liga

META Praha - 2016 - 2. liga