META Praha

Paterová Jiřina
účast na ligách: 2. liga 2019, 2. liga 2018, 2. liga 2017, 2. liga 2016

Douděrová Bohuslava
účast na ligách: 2. liga 2016

Jeřábková Jaroslava
účast na ligách: 2. liga 2017, 2. liga 2016

Jonášová Jitka
účast na ligách: 2. liga 2019, 2. liga 2018, 2. liga 2017, 2. liga 2016

Krčková Jiřina
účast na ligách: 2. liga 2019, 2. liga 2018, 2. liga 2017, 2. liga 2016

Kubát Josef
účast na ligách: 2. liga 2017, 2. liga 2016

Němcová Vlasta
účast na ligách: 2. liga 2019, 2. liga 2018, 2. liga 2017, 2. liga 2016

Řezáčová Svatka
účast na ligách: 2. liga 2019, 2. liga 2018, 2. liga 2017, 2. liga 2016

Kožený František
účast na ligách: 2. liga 2019, 2. liga 2018, 2. liga 2017, 2. liga 2016

Bukalová Václava
účast na ligách: 2. liga 2016

Proseč Václav
účast na ligách: 2. liga 2019, 2. liga 2018, 2. liga 2017

Blieková Alena
účast na ligách: 2. liga 2019

Moučková Věra
účast na ligách: 2. liga 2019

Výsledky týmu

liga
pořadí
utkání
zápasy
skóre
body
3
7
(4
:
3)
11
:
10
8
4
4
8
(3
:
5)
11
:
13
-25
3
5
8
(3
:
5)
13
:
11
17
3
9
10
(3
:
7)
9
:
21
-93
3