Hrací řád


Článek 1

Podle tohoto hracího řádu se hraje Pražský Pohár Pétanque - PPP


Článek 2

PPP se hraje jako dlouhodobá soutěž. Základem soutěže je průběžný žebříček týmů, který přechází z roku na rok. Soutěžním obdobím je jeden rok. Tým, který na konci soutěžního období je první na žebříčku je vítězem ročníku a získává pohár pro celkového vítěze. Týmy automaticky postupují do dalšího ročníku soutěže za podmínky, že uhradí vypsaný roční vklad.


Článek 3

PPP organizuje a řídí prezidium. Prezidium soutěže je pětičlenné. Jeho členy jsou: Miroslav Pešout, Ondřej Preuss, Jan Resl, Veronika Slobodová, Pavel Vlk. Prezidium je oprávněno kdykoliv upravovat hrací řád soutěže. Výsledky soutěže zveřejňuje průběžně na svých www stránkách s názvem http://www.prazskypetanque.cz


Článek 4

Termíny a rozpis zápasů herních kol soutěže jsou vyvěšovány na www stránkách PPP.


Článek 5

Organizace hry: Žebříček týmů se rozdělí na skupiny po 8-10. 1. Liga (1-10. tým na žebříčku) 1. LIGA (….tým na žebříčku) 2. LIGA (….tým na žebříčku) , … Skupiny týmů se utkají systémem každý s každým. Na základě výsledků hry vznikne v každé skupině nové pořadí. Poslední dva týmy ve skupině sestoupí automaticky do skupiny nižší, první dva týmy vystoupí automaticky do skupiny vyšší. Tím vznikne nový žebříček týmů pro další kolo. V případě odstoupení či vyloučení týmu v průběhu soutěže postupuje na jeho místo automaticky další tým z nižší skupiny, respektive žebříček se posouvá, tak aby byly skupiny kompletní.


Článek 6

Tým se skládá z minimálně 3 hráčů. Do přihlášeného týmu se může kdykoliv dohlásit další hráč. Žádný hráč nesmí v jednom hracím ročníku figurovat ve více týmech. Každý tým má svého kapitána. Tým složí při registraci do ročníku 400,- Kč jako startovné, které bude využito na provoz www stránek a ceny do soutěže.


Článek 7

Kapitán má tyto práva a povinnosti:
a. přihlašuje tým prostřednictvím Přihlášky (e-mailu) prezidiu soutěže (viz web).
b. v průběhu utkání jedná jménem týmu i jeho jednotlivých členů, provádí losování.
c. odpovídá za ukázněné vystupování a sportovní chování celého týmu i jeho jednotlivých hráčů.
d. odpovídá za to, že hráči v jeho týmu neporuší Článek 6


Článek 8

Týmové utkání se sestává ze tří zápasů, a to: jeden zápas jednotlivců, jeden zápas dvojic a jeden zápas trojic. Nejprve se hrají jednotlivci a dvojice současně, poté se hrají trojice.


Článek 9

Nenastoupí-li tým k zápasu, znamená to kontumační prohru i v jednotlivých zápasech trojic, dvojic, jednotlivců. Pokud se tým nedostaví s potřebným množstvím hráčů (tj. 3), může hrát, ale nedisponuje koulemi chybějícího hráče. V případě, že se tým dvakrát za sebou nedostaví bez omluvy k zápasu, je vyloučen ze soutěže. V případě, že se tým nedostaví k zápasu třikrát během jednoho kola, je vyloučen ze soutěže.


Článek 10

Střídání v průběhu zápasu není povolené. Zápasy jednotlivců a dvojic nemusí odehrát stejní hráči, jako odehráli trojice, pokud má tým více jak 3 hráče. Po dohrání utkání se výsledek do dvou dnů zapíše na www stránky PPP. Za to zodpovídá kapitán vítězného týmu pod sankcí, že se utkání nebude započítávat. Zápis z utkání obsahuje soupis hráčů v jednotlivých zápasech, výsledky jednotlivých zápasů a celkový výsledek.


Článek 11

Jednotlivé zápasy se hrají podle platných mezinárodních pravidel pétanque a tohoto hracího řádu, případně podle upřesnění, které stanoví prezidium soutěže. Hraje se bez časového limitu do 13-ti bodů. Hřiště musí mít rozměry minimálně 10 x 3m. Hraje se zpravidla na hřišti u Letenského zámečku, ale pokud se oba týmy domluví, může se hrát kdekoliv jinde.

V případě, kdy nedojde k dohodě, určuje hřiště domácí tým, tedy tým, který je v rozpisu psán jako první.

Hřiště je na pozemku v katastru hl.m. Prahy, který je dostupný z MHD, maximálně 1km vzdálen od běžné zastávky. Povrch s převažujícím výskytem písku, štěrku a hlíny. Nejlépe parkové cesty nebo umělé kurty. Za nepřijatelný se považuje betonový nebo asfaltový povrch (pokud není pokryt tenkou vrstvou štěrkopísku), popřípadě povrchy krytých hal jako parkety, koberce či led, nevyhovující je též travnatý nebo bahnitý terén či vodní plochy. Ne moc vhodné jsou terény pískovišť (hluboký terén) a antukových hřišť (tvrdý a rovný terén). Hřiště by mělo být dostatečně chráněné před vstupem (je myšleno, aby přes kurt nevedla veřejná cesta nebo nebyl součástí rohu, z poza kterého by někdo přišel, mohl být zraněn nebo tím trpěla kontinuita hry) nepovolaných osob. Minimální velikost plochy bouledromu je 6 x 11 m nebo také dvě hřiště o rozměrech 3 x 11 m, od sebe vzdálená maximálně do vzdálenosti 100m, tzn. dvě hřiště, aby se na nich daly odehrát souběžně dva zápasy jednoho soutěžního utkání. Uvnitř hřiště nesmí být žádná překážka (strom, lavice, obrubník atd.). Je povolené hřiště s nepatrným sklonem cca do 20cm na šířku a 30 cm na délku, bez větších děr a výstupků.


Článek 12

V utkání se hodnotí každý vyhraný zápas jedním bodem. Vítězem utkání je družstvo, které získalo více bodů. Kontumační vítězství znamená výhru 13:6 v zápasech a 3:0 v utkání.


Článek 13

Přestože je již rozhodnuto o vítězství v utkání, je třeba dohrát i poslední zápas. Skóre může být důležité v případě rovnosti bodů ve skupině.


Článek 14

O pořadí ve skupině rozhodují tato kritéria:
1. Vyšší počet bodů získaných za vítězství v utkání
2. Poměr skóre vyhraných a prohraných zápasů v utkání
3. Poměr skóre z jednotlivých zápasů utkání
4. Vzájemné utkání nebo tabulka vzájemných utkání v případě více shodných týmů
5. Los


Článek 15

Je zakázáno kouřit na hřišti (pokud se oba týmy neshodnou na opaku) a používat mobilní telefony v průběhu hry, pokud by to narušovalo průběh zápasu.


Článek 16

Přihlášku nového týmu do soutěže lze podat kdykoliv, podává ji kapitán na určený email (viz web). Tým bude zařazen do nejbližšího kola soutěže, po zaplacení startovného. Tým bude zařazen do poslední skupiny v žebříčku.


Článek 17

Odstoupení týmu ze soutěže. Odstoupení je možné provést kdykoliv, složený vklad se nevrací. Odstoupení znamená vyřazení z žebříčku soutěže. Stejně se postupuje v případě vyloučení týmu ze soutěže.